Bà Đặng Nhị Nương - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đã bán 7.500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.594.076 CP (Tỷ lệ: 13,82%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.500.000 CP
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.094.076 CP (Tỷ lệ: 5,59%)
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
- Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 28/04/2021 đến ngày 25/05/2021

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: (+84)024-32151114

 

E-mail bộ phận kinh doanh: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-mail bộ phận quan hệ cổ đông: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Trụ sở chính : Lầu 4, tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)024-32151114

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top