Bản tin cổ đông

1. Chương trình họp

2. Quy chế làm việc của đại hội

3. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018

5. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018

7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018

8. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

10. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

13. Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2016

14. Tờ trình thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ

15. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty

 

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi số điện thoại công ty như sau:

-     Số điện thoại cũ:    028 38398252/ 0651 3889034

-     Số điện thoại mới: 028 66501148

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

Kính gửi: Quý cổ đông

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV) trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

  1. 1.   Thời gian: 09 giờ 00 phút , ngày 29 tháng 06 năm 2018
  2. 2.   Địa điểm:   Phòng họp tầng 2, Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

- Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017;

- Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

- Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

- Tờ trình về thay đổi thành viên HĐQT, BKS;

- Tờ trình thông qua thay đổi toàn văn điều lệ công ty và quy chế quản trị nội bộ theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017;

 - Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  1. 3.   Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán AMV theo danh sách chốt quyền ngày 23/05/2018.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

  1. 4.   Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 06 năm 2018 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Địa chỉ: 48-50M Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 66501148                                Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải cập nhập trên website: http://amvibiotech.com

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền (bản gốc) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: 028 36361334

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)04-32007901
Trụ sở chính : 48-50M Hòang Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top