Báo cáo không còn là cổ đông lớn - Lê Anh Hồi

Họ và tên cá nhân: Lê Anh Hồi

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.510.000 CP (Tỷ lệ: 12,94%)

Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 2.310.000 CP

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi):1.200.000 CP (Tỷ lệ: 4,43%)

Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: Ngày 25/06/2019

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: 028 36361334

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)04-32007901
Trụ sở chính : 48-50M Hòang Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top