Bản tin cổ đông

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 403.100 CP (Tỷ lệ: 1,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 967.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.370.400 CP (Tỷ lệ: 5,05%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/08/2018.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Điển 
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000.000 CP (tỷ lệ 18,44%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.750.000 CP 

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.250.000 CP (tỷ lệ 4,61%) 

- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ và không còn là cổ đông lớn: 19/07/2018

Ngày 23/07/2018, Hội đồng quản trị AMV đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Cùng ngày, Công ty AMV đã ký hợp đồng số 306/HĐKT/TC/NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 403.100 CP (tỷ lệ 1,49%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/08/2018.

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: 028 36361334

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)04-32007901
Trụ sở chính : 48-50M Hòang Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top