PHIM KHÔ Y TẾ

Created on Friday, 13 January 2017 08:22

Phim Codonics cho chất lượng hình ảnh cao cấp với giá thành hợp lý

Các cỡ phim: 8”x10” (20 x25 cm) , 14”x17” (35x43 cm), 11”x14” (28x35 cm)