MODEL: RETROPRINT / RETROPRINT VALUE/ RETROPRINT PRO

Hãng sản xuất: Codonics-Mỹ USA

 

Hệ thống DR Codonics Retrofit cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho việc nâng cấp dễ dàng từ hệ thống x-quang tín hiệu analog hoặc CR thành hệ thống DR kỹ thuật số hiện đại.  Hệ thống DR không dây của chúng tôi rất thuận tiện trong việc bố trí tại bàn, trên giá chụp phổi Bucky, x quang di động hoặc chỉ đơn giản được sử dụng tại giường bệnh nhân.

Cấu hình chính  của 1 hệ thống:

        01 Tấm cảm biến DR (1417V/1717V CSI - 1417V /1717V GOS)    

•        01 Máy in Horizon G1/G2/GS (hoặc tùy chọn in đĩa bằng hệ thống máy in đĩa Codonics)

•        Phần mềm điều khiển mang lại nhiều ích lợi ngoài việc thu nhận ảnh

Codonics Retrofit Bundle offers a complete solution for effortlessly upgrading your analog x ray system or CR to a modern digital solution. Our wireless DR panel can conveniently fit into your current table, wall bucky, mobile x ray system, or just simply be used at the bedside.
Key components:
- 1 Detector
-  1 Imager (Printer) Horizon G1/G2/GS (or using Disc publisher)
-  Console software.