Máy Xét nghiệm vi khuẩn lao TRCR-80

Máy xét nghiệm AIA-900

CODONICS – Máy in phim khô y tế

Máy XN miễn dịch Lumipulse G600

Máy XN miễn dịch Lumipulse G1200

trung tâm điều trị hiếm muộn

Sản phẩm 

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động AIA-2000

Máy Xét nghiệm vi khuẩn lao TRCR-80

Máy XN miễn dịch Lumipulse G600

CODONICS – Máy in phim khô y tế

IHI – Máy rửa dây nội soi bằng Ozone

Máy XN miễn dịch Lumipulse G1200 

Xem thêm

Dự án

Đầu tư trang thiết bị trọn gói cho các bệnh viện

Hệ thống các phòng khám chuyên khoa xét nghiệm

Hệ thống công nghệ thông tin – phần mềm y tế

Trung tâm điều trị hiếm muộn bằng phương pháp IVF

Liên hệ


advance america cash advance