HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ

MEDICAL GAS SYSTEM

HÃNG SẢN XUẤT: AIR WATER, NHẬT BẢN

–         Thiểt bị hóa hơi/Vaporizer: Khí gas lỏng được hóa hơi và cung cấp cho nhà xưởng

The liquid gas is vaporized and delivered to the factory

 

–         Bình chứa khí hóa lỏng di động/Portable Liquid Container: Cung cấp một cách tiện lợi bằng cách sử dụng bồn chứa khí hóa lỏng di động (Oxy, nitơ, Argon, khí CO2)

Convenient supply by using Portable Liquid Container (Oxygen, Nitrogen, Argon, Carbon dioxide)

–         Chai khí/Gas cylinder:  Cung cấp các loại chai khí linh hoạt thích hợp với các mục đích sử dụng (Oxy, nitơ, Argon, khí CO2, khí trộn). Thiết bị cần thiết cho việc cung cấp khí gas.

Flexible Cylinder in accordance with usage purpose (Oxygen, Nitrogen, Argon, Carbon dioxide, Mixed gas). Equipment necessary to gas supply.

–         Thiết bị liên quan đến khí gas công nghiệp/Gas Related Equipment: Thiết bị, dụng cụ liên quan đến việc cung cấp khí gas; máy hàn và vật liệu tiêu hao cho máy hàn.

Gas supply facilities, Gas related equipment, welding machine, welding lod.

The SuperLizer series is used today across a wide range of medical applications.

Pain clinics and practitioners in other fields are familiar with the advantages of these products.

Merits of the SuperLizer light therapy device.

No pain, non-invasive, usable at any time and safe.

There are no side effects or complications.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *