MEDICAL GAS SYSTEM

HÃNG SẢN XUẤT: AIR WATER, NHẬT BẢN

-         Thiểt bị hóa hơi/Vaporizer: Khí gas lỏng được hóa hơi và cung cấp cho nhà xưởng

The liquid gas is vaporized and delivered to the factory

Read details