Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Ngày 23/07/2018, Hội đồng quản trị AMV đã thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) làm đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. Cùng ngày, Công ty AMV đã ký hợp đồng số 306/HĐKT/TC/NV6 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *