Báo cáo sau giao dịch – Phạm Văn Tuy – thành viên HĐQT

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuy
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (Tỷ lệ: 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.080.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.080.000 CP (Tỷ lệ: 3,98%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Ngày bắt đầu giao dịch: 20/07/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 17/08/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *