120 thoughts on “Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 và Giải trình lợi nhuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *