Chương trình đào tạo kỹ sư tại Nhật Bản

Từ ngày 21/06/2023 đến ngày 28/6/2023, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ đã cử các kỹ sư sang Nhật Bản tham dự các khóa đào tạo chuyên sâu về máy xét nghiệm sinh hóa, đóng gói hóa chất xét nghiệm…theo mô hình đang áp dụng tại các tập đoàn y tế lớn của Nhật Bản. Đây cũng là những mảng kinh doanh , sản xuất trọng tâm của công ty trong thời gian tới.