Hệ thống siêu âm Fukuda MODEL: UF-450AX

 

Hệ thống siêu âm Fukuda

 

MODEL: UF-450AX

Hệ thống siêu âm xách tay đen trắng kỹ thuật số thuận tiện, đáng tin cậy, mang lại nhiều giá trị trong chẩn đoán.

Fully digital Portable B/W Ultrasound system that is simply more powerful, more flexible, more reliable, Delivering more performance with more value.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *