Hệ thống X quang thường quy

Hệ thống X quang thường quy

Model: RADREX /General x- ray systems 25kW, 32 kW, 50 kW, 80kW

Hãng sản xuất: Toshiba – Nhật bản

Mô tả sản phẩm:

Các model x quang thường quy RADREX /General x- ray systems
25kW, 32 kW, 50 kW, 80kW

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.