Máy in phim khô Y Tế

 

MÁY IN PHIM KHÔ Y TẾ

Medical Dry Imager

Hãng sản xuất: Codonics-Mỹ USA

Model:  HORIZON G1

 • Tốc độ in: 100 phim/h
 • Số khay phim: 1 khay
 • Cỡ phim: 8”x10”, 14”x17”, tùy chọn thêm cỡ 11”x14” trên phim blue  DirectVista
 • Tùy chọn:  In giấy khổ A, A4, giấy đen trắng DirectVista 14”x17”
 • Trọng lượng máy: 30 kg
 • Kích thước máy: Cao 14,5” (37cm), rộng 20.5” (52cm), Dài 24” (61 cm)

Model:  HORIZON G2

 • Tốc độ in: 100 phim/h
 • Số khay phim: 2 khay
 • Cỡ phim: 8”x10”, 14”x17”, 11”x14” trên phim blue  DirectVista
 • Tùy chọn:  In giấy khổ A, A4, giấy đen trắng DirectVista 14”x17”
 • Trọng lượng máy: 30 kg
 • Kích thước máy: Cao 14,5” (37cm), rộng 20.5” (52cm), Dài 24” (61 cm)

 Model:  HORIZON GS

 • Tốc độ in: 100 phim/h
 • Số khay phim: 3 khay
 • Cỡ phim: 8”x10”, 14”x17”, 11”x14” trên phim blue  DirectVista
  • In giấy khổ A, A4, giấy đen trắng DirectVista 14”x17”
 • Trọng lượng máy: 30 kg
 • Kích thước máy: Cao 14,5” (37cm), rộng 20.5” (52cm), Dài 24” (61 cm)

 Model:  HORIZON Ci

 • Tốc độ in: 100 phim/h
 • Số khay phim: 3 khay
 • Cỡ phim: 8”x10”, 14”x17” trên phim blue  DirectVista
  • In giấy khổ A, A4, giấy đen trắng DirectVista 14”x17”
  • In màu khổ A,A4 ChromaVista
 • Thích hợp in hình ảnh màu 3D, hình ảnh từ hệ thống PET, Gamma
 • Trọng lượng máy: 30 kg
 • Kích thước máy: Cao 14,5” (37cm), rộng 20.5” (52cm), Dài 24” (61 cm)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *