AMV – Dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của AMV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành riêng lẻ, theo đó số tiền thu được từ phát hành riêng lẻ 250 tỷ đồng sẽ được dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (AMV sẽ nắm giữ 83,33% vốn điều lệ). Như vậy, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ sẽ trở thành công ty con của AMV.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ là chủ đầu tư của 02 Dự án:

1. Dự án đầu tư xây dựng Nhà nội trú chung – Bệnh viên Đa khoa Huyện Cẩm Khê: Giấy chứng nhận đầu tư số: 5048416446 ngày 09/03/2017.

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà nội trú chung – Bệnh viên Đa khoa huyện Đoan Hùng: Giấy chứng nhận đầu tư số: 8425341433 ngày 10/03/2017.

Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT của Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ thông qua việc triển khai đầu tư 2 dự án trên: Chi tiết

Hai dự án này đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ đang triển khai thực hiện 02 dự án trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *