AMV hoàn tất việc thoái vốn tại công ty con

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin thông báo về việc AMV đã hoàn tất việc thoái vốn tại công ty Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ (do AMV góp 73,33% vốn điều lệ). Theo đó, kể từ ngày 10/04/2017, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Sinh phẩm chẩn đoán Y tế Việt Mỹ không còn là công ty con của AMV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *