Báo cáo cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải 
– Mã chứng khoán: AMV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.200.000 CP (tỷ lệ 4,43%) 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.800.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP 
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,06% 
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/09/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *