Báo cáo cổ đông lớn – Bùi Văn Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Hải 
– Mã chứng khoán: AMV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 2.490.000 CP (tỷ lệ 9,18%) 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.800.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 690.000 CP 
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,54% 
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *