Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Mai Loan

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mai Loan
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.200.000 CP (tỷ lệ 5,71%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 52.000 CP.
– Số lượng cổ phiếu đã bán : 920.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.332.000 CP (tỷ lệ 4.75%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 22/03/2022

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *