Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Hoàn Thiện

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàn Thiện
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.833.420 (Tỷ lệ :5,21%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán : 500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.333.420 CP (Tỷ lệ: 4,83%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 26/07/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *