Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hiền

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hiền
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.800.000 CP (tỷ lệ 5,27%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 4.800.000 CP (Phương thức giao dịch: Khớp lệnh (20.000 CP), thoả thuận (4.780.000 CP))
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 30/03/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *