Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.982.040 CP (Tỷ lệ:5,32 %)
– Số lượng cổ phiếu đã bán : 890.040 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.092.000 CP (Tỷ lệ: 4,64%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 21/07/2022

One thought on “Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *