Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Phạm Thế Vỹ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thế Vỹ
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.308.400 CP (tỷ lệ 5,57%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán : 1.000.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.308.000 CP (tỷ lệ 4,81%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 04/07/2022

One thought on “Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Phạm Thế Vỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *