Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ – Đặng Nhị Nương

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 342.800 CP (tỷ lệ 1,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua): 103.100 CP 

Lý do không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 403.100 CP  (Tỷ lệ: 1,48%)
– Thời gian giao dịch: Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 06/10/2017.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *