Báo cáo sau giao dịch của cổ đông nội bộ – Phạm Thị Oanh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Oanh 
– Mã chứng khoán: AMV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Tuy 
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con 
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 985.500 CP
– Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến thị trườn không thuận lợi
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 985.500 CP (Tỷ lệ: 3,63%) 
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 17/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *