Báo cáo sau giao dịch cổ đông nội bộ- người có liên quan đến chủ tịch HĐQT

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.424.340 CP (tỷ lệ 14,29%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP

– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.468.180 CP
– Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 1.468.180 CP (Tỷ lệ: 3,87%) 
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 04/03/2020 đến ngày 01/04/2020

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *