BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014_AMVI BIOTECH

BÁO CÁO NĂM:

Báo cáo tài chính năm 2014 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (Click vào để xem)

 

QUÝ I:

Báo cáo tài chính Quý I/2014 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2014 (Click vào để xem)

 

QUÝ II:

Báo cáo tài chính Quý II/2014 (Click vào để xem)

Báo cái tài chính hợp nhất Quý II/2014 (Click vào để xem)

 

QUÝ III:

Báo cáo tài chính Quý III/2014 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2014 (Click vào để xem)

 

QUÝ IV:

Báo cáo tài chính Quý IV/2014 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2014 (Click vào để xem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *