Báo Cáo Tài Chính Năm 2012_AMVIBIOTECH

-BÁO CÁO NĂM 

Báo cáo tài chính năm 2012 (Click vô để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 (Click vô để xem)

-Báo Cáo 6 Tháng Đầu Năm 2012

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 (Click vô để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012 (Click vô để xem)

-Báo Cáo Qúy I 

Báo cáo tài chính quý I năm 2012 (Click vô để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2012 (Click vô để xem)

-Báo Cáo Qúy II

Báo cáo tài chính quý II năm 2012 (Click vô để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2012 (Click vô để xem)

-Báo Cáo Qúy III

Báo cáo tài chính quý III năm 2012 (Click vô để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2012 (Click vô để xem)

-Báo Cáo Qúy IV 

Báo cáo tài chính quý IV năm 2012 (Click vô để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2012 (Click vô để xem)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *