Báo Cáo Tài Chính Năm 2013_AMVIBIOTECH

 

 

-BÁO CÁO NĂM :

Báo cáo tài chính năm 2013 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (Click vào để xem)

-Qúy I:

Báo cáo tài chính quý I năm 2013 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2013 (Click vào để xem)

-Qúy II:

Báo cáo tài chính quý II năm 2013 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2013 (Click vào để xem)

-Qúy III:

Báo cáo tài chính quý III năm 2013 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2013 (Click vào để xem)

-Qúy IV:

Báo cáo tài chính quý IV năm 2013 (Click vào để xem)

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013 (Click vào để xem)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *