Báo cáo tài chính Quý IV/2016

1. Báo cáo tài chình quý IV năm 2016 ( kích vào xem báo cáo)

 

–          Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2015

+ Doanh thu:                 2.641.045.147 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:      392.470.839 đồng

–          Kết quả kinh doanh Quý IV năm 2016

+ Doanh thu:                  4.937.659.789 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:       743.761.367 đồng

Lợi nhuận sau thuế Quý IV năm 2016 của Công ty tăng so với cùng kỳ năm trước là 351.290.528 đồng, tương đương tăng 89,5%. Nguyên nhân là trong kỳ Chúng tôi thúc đẩy doanh thu bán hàng hóa sản xuất và bán hàng hóa thương mại, mặc khác do lượng hàng đặt tăng nên chi phí vượt định mức của nhân công và chi phí chung giảm nên giá vốn hàng bán giảm, do đó doanh thu và lợi nhuận trong kỳ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *