Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải

– Mã chứng khoán: AMV

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.200.000 CP (tỷ lệ 11,06%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.200.000 CP (tỷ lệ 13,69%)
– Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/10/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *