BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – TRẦN VĂN TUẤN

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn- Mã chứng khoán: AMV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.091.600 CP (tỷ lệ 18,78%) 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.786.800 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.304.800 CP (tỷ lệ 12,19%) 
– Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân 
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/09/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *