Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải ngày 3/12/2019

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.873.500 CP (tỷ lệ 7,57%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 513.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.360.500 CP (tỷ lệ 6,22%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *