BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG LỚN- NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI NGÀY 6/12/2019

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.360.500 CP (tỷ lệ 6,22%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 350.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.010.500 CP (tỷ lệ 5,3%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cau ca nhan
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *