BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỔ ĐÔNG LỚN- LÊ ĐỨC KHANH

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Khanh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.979.700 CP (tỷ lệ 5,47%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 610.500 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.590.200 CP (tỷ lệ 6,13%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 27/05/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *