Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Mai Loan

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mai Loan
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.200.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.200.000 CP (tỷ lệ 5,71%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 01/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *