Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28 CP (tỷ lệ 0,00003%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.000.028 CP (tỷ lệ 8,78%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn: 01/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *