Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn – Phạm Thế Vỹ

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thế Vỹ
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.762.300 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.762.300 CP (tỷ lệ 6,32%)
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu và trở thành cổ đông lớn:  Từ ngày 22/05/2022 đến 26/05/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *