Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT- Đăng ký mua 2.000.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương 
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 403.100 CP (tỷ lệ 1,49%) 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân 
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/08/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *