ĐẶNG NHỊ NƯƠNG- CHỦ TỊCH HĐQT, GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 2.195.000 CP ( QUYỀN MUA CP PHÁT HÀNH CHO CĐ HIỆN HỮU)

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.094.076 (tỷ lệ 5,59%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.195.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.195.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.289.076 CP (tỷ lệ 5,56%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 27/05/2022 đến ngày 31/05/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *