Danh sách thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 không gửi được do bưu điện chuyển hoàn

Danh sách thư mời bị chuyển hoàn (tính đến 21/05/2019)

STT Tên người nhận Tỉnh phát
     
1 Vũ Hoàng Diệu Linh Hà Nội
     
2 Nguyễn Hữu Giá Hà Nội
     
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Ninh Bình
     
4 Lại Thị Thu Hương Hà Nội
     
5 Vũ Anh Tiến Hà Nội
     
6 Đỗ Thu Hiền Hà Nội
     
7 TẠ QUANG HÙNG Nghệ An
     
8 Vũ Hùng Cường Hải Dương
     
9 Nguyễn Thanh Dương Bắc Giang
     
10 TÔ THỊ YẾN Hà Nội
     
11 JANG MINSU Hà Nội
     
12 Nguyễn Văn Tước Thanh Hoá
     
13 KIỀU MẠNH THẠC Hà Nội
     
14 Trịnh Quốc Hợi Hà Nội
     
15 Lê Thanh Tùng Hà Nội
     
16 Nguyễn Tuấn Long Hà Nội
     
17 Nguyễn Thị Hồng Luyên Hưng Yên
     
18 Lưu Thị Nụ Hà Nội
     
19 Bùi Thu Thủy Hà Nội
     
20 Nguyễn thị Duyên Ninh Bình
     
21 Lý Thị Phương  Hải Hà Nội
     
22 Bùi Thị Lượng Hà Nội
     
23 Lê Thị Giang Hương Hà Nội
     
24 Nguyễn Thị Ngọc Hà Hà Nội
     
25 Nguyễn Văn Huynh Hà Nội
     
26 Đặng Đình Thắng Hà Nội
     
27 Nguyễn Lâm Tùng Hà Nội
     
28 Nguyễn Vân Chi Hà Nội
     
29 Nguyễn Thị Vân Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *