Thư mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Amvibiotech

File văn bản đi kèm (Click vào xem)

Thư mời đaị hội cổ đông

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2015 

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công Ty CP SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ

Giấy Ủy quyền 

Giấy xác nhận Cổ đông tham dự đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *