Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Ngày 28/06/2017, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ đã ký hợp đồng số 14.06/2017/HĐKT-IFC với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *