Nghị quyết HĐQT về thay đổi thành lập công ty con

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v: Thay đổi việc thành lập Công ty con)

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

–   Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22.11/2016/NQHĐQT/AMV ngày 22/11/2016 về việc thành lập công ty con;

–                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/12/2016.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Hủy Nghị quyết HĐQT số 22.11/2016/NQHĐQT/AMV ngày 22/11/2016 về việc thành lập Công ty TNHH MTV AMVIBIOTECH.

Điều 2: Thông qua việc Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thành lập công ty con như sau:

2.1.Tên Công ty:

– Tên công ty con dự kiến thành lập: Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Sinh phẩm Chẩn đoán Y tế Việt Mỹ

2.2. Địa chỉ: 38, Đường D1, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

2.3. Loại hình công ty – vốn điều lệ – cơ cấu góp vốn

– Loại hình công ty: Công ty Cổ phần

– Vốn điều lệ: 9.000.000.000 VND (Chín tỷ đồng)

– Cơ cấu góp vốn:

  • Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ góp 6.600.000.000 VND (Sáu tỷ sáu trăm triệu đồng), tương đương 73,33% vốn điều lệ.
  • Bà Hoàng Oanh (CMND số 023232934 cấp ngày 08/08/2005 tại CA TP Hồ Chí Minh) góp 2.300.000.000 VND (Hai tỷ ba trăm triệu đồng), tương đương 25,56% vốn điều lệ.
  • Bà Hoàng Hải Yến (CMND số 023645556 cấp ngày 13/08/2012 tại CA TP Hồ Chí Minh) góp 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng), tương đương 1,11% vốn điều lệ.

2.4. Ngành nghề đăng ký hoạt động

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

Chi tiết: Sản xuất dụng cụ xét nghiệm y tế

3250

2

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất xét nghiệm y tế.

4772

3

Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu

Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh vacxin, sinh phẩm y tế

2100

4

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh

2023

5

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa

4610

6

Sản xuất sản phẩm từ plastic

2220

7

Hoạt động công ty nắm giữ tài sản

Chi tiết: Đầu tư tài chính

6420

2.5. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên: Bach Mong Ha

– Chức vụ: Giám đốc

– US passport: 488433025      Cấp ngày:   13/05/2013    Nơi cấp:  Bộ ngoại giao USA

– Địa chỉ thường trú:  14 Lý Thái Tổ, Phường 2, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Bach Mong Ha – Thành viên HĐQT làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Công ty Cổ Phần Sản xuất Kinh doanh Sinh phẩm Chẩn đoán Y tế Việt Mỹ.

Điều 4: Ủy quyền cho Ông Bach Mong Ha – thành viên HĐQT thực hiện việc thành lập công ty con theo các quy định trên.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

One thought on “Nghị quyết HĐQT về thay đổi thành lập công ty con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *