Phạm Văn Tuy – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 2.000.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Tuy 
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân 
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/07/2018
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/08/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *