Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

1. Tờ trình điều lệ

2.Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS, CTHĐQT kiêm GĐ

3. Dự thảo Điều lệ công ty (sửa đổi 2017)

4. Tờ trình tăng vốn

5. Quy chế làm việc tại ĐH

6. Chương trình họp

7. Quy chế bầu cử

8. Phiếu biểu quyết

9. Dự thảo nghị quyết

10. Tờ trình danh sách ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Thông tin cá nhân các ứng viên

Thông tin cá nhân các thành viên HĐQT phê duyệt chức danh TV HĐQT

11. Tờ trình thoái vốn tại công ty con

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *