Thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 155/2015/TT-BTC, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin thông báo về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính (BCTC) như sau:

–          Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

–          Mã chứng khoán: AMV

–          Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

–          Điện thoại:

–          Email: chungkhoanamv@gmail.com

–          Website: http://amvibiotech.com/       

 1. I.                   Thông tin đăng ký lần đầu/ trước khi thay đổi:
 2. 1.      Mô hình công ty

þ Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc

 • o Có đơn vị kế toán trực thuộc
 • o Có công ty con
 • o Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con
 1. 2.      Loại BCTC công bố thông tin

þ BCTC riêng của công ty

 • o BCTC tổng hợp
 • o BCTC hợp nhất
 1. II.                Thông tin sau khi thay đổi
 2. 1.      Mô hình công ty
 • o Không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc
 • o Có đơn vị kế toán trực thuộc

þ Có công ty con

 • o Có đơn vị kế toán trực thuộc và công ty con
 1. 2.      Loại BCTC công bố thông tin
 • o BCTC riêng của công ty
 • o BCTC tổng hợp

þ BCTC hợp nhất

 1. Lý do thay đổi: Ngày 22/06/2017, AMV hoàn tất việc mua 25.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ. Theo đó, kể từ ngày 22/06/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ trở thành công ty con của AMV.
 2. Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/06/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *