Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường

THÔNG BÁO

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV) trân trọng mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, chi tiết như sau:

  1. 1.   Thời gian: 09 giờ 00 phút , ngày 20 tháng 02 năm 2017
  2. 2.   Địa điểm:   Hội trường C, Tầng 2 – Hoa sen 1, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung Đại hội:

– Tờ trình về thông qua toàn văn Điều lệ Công ty;

– Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

– Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS; phê duyệt chức danh thành viên HĐQT; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;

– Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020;

– Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

  1. 3.   Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán AMV theo danh sách chốt quyền ngày 20/01/2017.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác hoặc ủy quyền cho HĐQT công ty.

  1. 4.   Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội, ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty) trước 16 giờ 00 phút ngày 17 tháng 02 năm 2017 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại, fax hoặc email theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Địa chỉ: Số 1251 QL 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 08 62908914                      Email: chungkhoanamv@gmail.com    

Toàn bộ tài liệu, chương trình Đại hội, thư xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền, phiếu đóng góp ý kiến được đăng tải cập nhập trên website: http://amvibiotech.com

Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo CMND, giấy ủy quyền và bản sao CMND của người ủy quyền (nếu có) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

       (Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp cổ đông có quyền tham dự Đại hội không nhận được thư mời).

 

Giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *